KONTAKT OS PÅ TELEFON  57 67 68 33

Velkommen til Steen Hansen Transport A/S

Vi har drevet vognmandsfirma i adskillige år og har derfor en stor erfaring som vognmand.

​» LÆS MERE HER

Nyheder

Rishøjgård Grusgrav
vores grusgrav er åben vi har harpet sandfyld og uharpet sandfyld på lager. Rishøjgård Grusgrav,Jyllinge Rishøjgårdsvej 20 4000 Roskilde
Læs hele nyheden
Salg af grus & stenmateriale
Vi sælger både til privat og erhverv. Herudover sælger vi stort set alle grus- & stenmaterialer fra vores plads på Jættevej 15, 4100 Ringsted.
Læs hele nyheden
Montering af navigationsssystem
Vi har nu fået monteret navigations-/kommunikations-system på samtlige 15 af vores egne lastbiler
Læs hele nyheden

Persondatapolitik​

Steen Hansen Transport A/S behandler dine persondata fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi påser nøje, at vi altid overholder gældende lov for behandling af persondata.

Vi ​behandler alene de data, som er nødvendige for, at vi kan varetage vores opgaver, herunder leve op til vores

forpligtelser over for samfundet.

Du har som privatperson ret til at få oplyst, hvilke data, vi har om dig. Dette kan ske ved at sende os en mail, hvor

du beder om indsigt i disse oplysninger.

Vi vil derefter inden for rimelig tid fremsende de personoplysninger, vi har på dig i et worddokument. Du har ret til

frit at videresende dette dokument til andre modtagere.

Hvis vi er i besiddelse af urigtige eller uaktuelle oplysninger om dig, kan du kræve at få dem slettet eller berigtiget

ved at bede os om det på nedenfor nævnte mail. Vi bestræber os på at efterleve dine ønsker og beholder alene op-

lysninger, som er korrekte og aktuelle.

Hvis du er af den opfattelse, at vores oplysninger om dig er ufuldstændige, har du ret til at fremsende os en supple-

rende erklæring, hvori du fuldstændiggør personoplysningerne.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved at skrive til:

steen-hansen@shtransport.dk. Vi vil imødekomme din indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde

til at fortsætte behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende

eller forsvares.

Hvis du er uenig i en afgørelse om sletning eller behandling af dine persondata, eller du ikke mener, at vi behandler

dine data efter reglerne, er du velkommen til at sende os en e-mail herom. Vi går op i dine rettigheder, og alle klager

om vores behandling af persondata vil blive taget alvorligt og blive vurderet individuelt af vores persondataansvarlige

medarbejder, som vil skrive tilbage til dig med resultatet af vurderingen hurtigst muligt. Hvis du fortsat ikke er

enig i vores behandling af dine persondata, har du adgang til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Steen Hansen Transport A/S​ || Jættevej 13, 4100 Ringsted || Tlf.: 57 67 68 33 || Fax 57 67 68 35 || Cvr. Nr. 21809144​